top of page

แผ่นฟิล์ม

แผ่นฟิล์ม PE (Polyethylene) เป็นแผ่นที่ตัดออกจากม้วน โดยมีขนาดตามที่ลูกค้าร้องขอ แผ่นฟิล์ม PE มักใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ย่อยอื่นๆ เข้าด้วยกันในหนึ่งแพ็คเกจเพื่อการขนส่งที่ง่ายดาย ตัวอย่างเช่น เราไม่สามารถขนส่งโฟมรองนั่ง EPE แยกกันได้ ดังนั้นเราจึงใช้แผ่นฟิล์ม PE ในการบรรจุโฟมรองนั่ง 100 ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งแพ็คเกจเพื่อการจัดส่งที่ปลอดภัย ในภาคเกษตร พวกเขาใช้เป็นฟิล์มคลุมดิน เพื่อช่วยในการควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน และใช้เป็นผ้าคลุมในโรงเรือนเพื่อสร้างเงื่อนไขการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ในพื้นที่ก่อสร้าง พวกเขาใช้เป็นเกราะกันไอน้ำเพื่อป้องกันความชื้นจากการซึมเข้าสู่อาคาร และใช้เป็นซับในสระน้ำหรือคลอง

*ขนาดของแผ่นฟิล์ม PE ผลิตตามคำสั่ง

bottom of page