top of page

แผ่นแอร์บับเบิ้ล

แผ่นแอร์บับเบิ้ล เป็นวัสดุพลาสติกใสที่ยืดหยุ่น ใช้สำหรับห่อสินค้าที่แตกง่าย ประกอบด้วยฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมากที่ปิดผนึกระหว่างสองชั้นของพลาสติก

แผ่นฟองอากาศผลิตจากม้วนฟองอากาศ ม้วนฟองอากาศถูกใส่เข้าไปในเครื่องตัดอัตโนมัติ ขนาดการตัดและความจุถูกป้อนเข้าไปในเครื่องเพื่อให้มันตัดโดยอัตโนมัติ ขนาดการตัดแตกต่างกันไปตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ

bottom of page